• 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM
  • ESKİ NESİL YAZAR KASALARIN HAFIZALARI DOLANA KADAR KULLANILACAK
  • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ
  • ESNAFLARA İNGİLİZCE VE RUSCA KURSU
  • ALESO ÜYELERİNE %10 İNDİRİM
  • ÜYELERE YABANCI DİL DESTEĞİ
  • ALESO'DAN ÜYELERİNE AKARYAKIT İNDİRİMİ
  • ALESO AŞURE İKRAMI YAPTI
  • ESNAFLARA TÜP İNDİRİMİ
  • SAYAÇLAR BEDAVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Ahilik Hakkında
Selçuklu Türklerinde dini ve milli birliğin muhafazasında Osmanlı devletinin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler gören içtimai bir teşkilattır. Arapça “kardeşim” manasına gelen ahi ile Türkçe “cömert, eli açık” manasında olan akı kelimeleriyle yakınlık göstermekteyse de hangisinden geldiği belli değildir. ahilik 13.yy.da Anadolu’da yaşayan Türklerin esnaf ve sanatkarlarının birliğini çalışma esas ve usullerini teşkil eden sosyo-ekonomik bir Türk kurumudur.

Anadolu’da Ahilik, Ahi Evran (1171-1262) tarafından kurulmuştur. Anadolu Selçukluları’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na geçiş sürecinde Ahilik son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Osmanlı hükümdarlarından Orhan Gazi ve oğlu 1. Murat, Ahi ocaklarında kuşak kuşanarak ahi olmuşlardır. Ahilik, akıl, ahlâk, çalışma, bilim, devlet ve eğitimi temel alır.

Ahilik mesleki ve ahlaki bir kuruluştur. Anlam itibarıyla küçük esnaf ve çırakları içine alan, mesleki doğruluk-dürüstlük prensiplerine uygun olarak çalışılmasını ayrıca eğitim görmelerini hedefleyen bir teşkilattır. Zengin ile fakirin, üretici ile tüketicinin, emek ile sermayenin, millet ile devletin kısaca toplumun bütün fert ve kurumlarının arasında iyi münasebetler kurarak herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak başlıca amacı olmuştur.

Ahiliğe giriş için girecek kişinin teşkilat içerisinden bir kişi tarafından önerilmesi gerekir. Küçültücü işlerle uğraşanlar, çevresinde olumsuz özellikleriyle tanınanlar, örgüte kötü söz getirebileceği düşünülenler Ahi olamazlar. Örneğin insan öldürenler, hayvan öldürenler, yani kasaplar, hırsızlar, zina ettiği kanıtlananlar Ahilik teşkilatına alınmazlar. Ahiliğe giriş özel bir törenle gerçekleşir. Törende Ahi adayına şed kuşatılır ve tüm insanlara karşı sevgi dolu, saygılı olması, doğruluktan ayrılmaması istenir. Dinsizler Ahi olamazlar ama bağnazların da Ahilerin arasında işi yoktur. Ahiliğe girişten sonra bilgi edinme, sabır, ruhun arındırılması, sadakat, dostluk, hoşgörü gibi özelliklerin kazandırıldığı aşamalardan geçilir.

Bu güzel özelliklere sahip olma yanında tüm üyelerin uyması şart olan altı temel ilke bulunur. 

Bunlar:  
1-  Elini açık tutmak, 
2-  Sofrasını açık tutmak, 
3-  Kapısını açık tutmak, 
4-  Gözünü bağlı tutmak, 
5-  Beline sahip olmak, 
6-  Diline sahip olmaktır. 

Ahilik bir meslek teşkilatı olmasından dolayı belli ahlak kurallarına sahiptir.

Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz:Doğruluktan ayrılmamak, Cömert olmak, Alçak gönüllü olmak,İyi huylarını geliştirmek, Kendisini halkına adamak, yani vatansever olmak,Misafirleri sevmek,İnsanları nasihat ederek iyi yola yöneltmek,Dindar olmak ama softa olmamak,Utanma duygusuna sahip olmak,Yalan söylememek,Dedikodu yapmamak,Kusur aramamak, aksine kusurları örtmek,İçki içmemek,Zinayapmamak, Kin ve düşmanlık beslememek,Nefsine hakim olma,Eline, beline, diline sahip olmak.

İHALE DUYURUSU
ALANYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞINCA,19.12,2017 Tarihinde saat 10:30 ile 16:00 saatleri arasında taşınır taşınmaz malların Açık teklif usulü Satışı yapılacaktır. Ayrıntı için PDF dosyasına tıklayın.
Detay için tıklayınız ...

HALI VE KİLİM YIKAMA MESLEĞİ, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINMIŞTIR
3308 sayılı Kanun kapsamındaki Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı Kapsamında; Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği TESK Ustalık (Esnaflık) Belgelerinin 3308 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında değiştirilecektir. Önemle duyurulur.
Detay için tıklayınız ...

33 MESLEĞE DAHA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’ e çıkmıştır
Detay için tıklayınız ...

İHALE İLANI
İlçemizde Açık İhale Usulü Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış ilanı
Detay için tıklayınız ...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan aşağıdaki mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirdi. ilgili tebliğ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Detay için tıklayınız ...

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY TARİHLERİNDE UZATMA
modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 01/01/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Detay için tıklayınız ...

ÇALIŞANI OLANA İLK YARDIM EĞİTİMİ
6331 sayılı kanunu uyarınca, elemanı olan işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Detay için tıklayınız ...

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ MESLEKLERE MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞU
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ekinde yayınlanan ve aşağıda yer alan listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.05.2016) Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacak. Belgesiz kişiler çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
Detay için tıklayınız ...

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ İSG HİZMETİNİ KENDİLERİ ÜSTLENEBİLECEK
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütülebileceklerdir.
Detay için tıklayınız ...

HAL KAYIT SİSTEMİ KAPSAMINDA GÜVENLİK SÖZCÜĞÜ UYGULAMASI BAŞLIYOR
02.01.2016 tarihinden itibaren Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler esnasında ‘‘Güvenlik Sözcüğü’’ uygulamasına geçileceğine ilişkin duyurunun da Bakanlığın www.hal.gov.tr web adresinde 01.12.2015 tarihinde yayınlanarak ilan edildiği ifade edilmiştir
Detay için tıklayınız ...

Online Ziyaretçi 8
Dün Tekil 127
Bugün Tekil 32
Toplam Tekil 102782