• FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU ZORUNLU HALE GELDİ
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
  • ESNAF VE SANATKARLARA KULLANDIRILAN KREDELİRDE % 50 - % 100 FAİZ İNDİRİMİ
  • 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM
  • ESKİ NESİL YAZAR KASALARIN HAFIZALARI DOLANA KADAR KULLANILACAK
  • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ
  • ESNAFLARA İNGİLİZCE VE RUSCA KURSU
  • ALESO ÜYELERİNE %10 İNDİRİM
  • ÜYELERE YABANCI DİL DESTEĞİ
  • ALESO'DAN ÜYELERİNE AKARYAKIT İNDİRİMİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU
 SANAYİ  İŞLETMESİ  NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde“Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri)sayılır. 
 Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de madde şümulüne girer. 
 El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tayin ve ilan edebilir.” denilmektedir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen yukarıda tanımlanan sanayi işletmelerine üretim yapılan yerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Sanayi Siciline kayıt edilmek suretiyle verilen bir belgedir.


6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesi gereğince; Yeni açılan ve anılan Kanunun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen, Sanayi İşletmeleri iki ( 2 ) ay içerisinde Sanayi Sicil Beyannamesi doldurarak aşağıda yazılı diğer belgeleri de tamamlayarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü‘ne dilekçeyle başvurarak Sanayi Siciline kayıt olmak zorundadırlar. Aksi takdirde haklarında; Kanunun 9. Maddesine göre 759,00 TL. İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Ancak, 
02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesi ile sanayi siciline kayıtlı olmayan sanayi işletmelerinin tümüne af niteliğinde bir düzenleme getirilerek, , 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamaları kaydı ile 9. maddede öngörülen para cezasının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi  kapsamına giren işletmelerin 31/12/2014 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze başvuru yaparak Sanayi Sicil Belgesi almaları halinde haklarında idari para cezası uygulanmayacaktır.

 Halen faaliyette olup 31/12/2014 tarihine kadar İl Müdürlüğümüzden Sanayi Sicil Belgesi almamış olan Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi  kapsamına giren işletmelerin 2015 yılında Sanayi Sicil Belgesi alarak Sanayi Siciline kayıt olma zorunluluğu olduğu gibi  haklarında  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun  9. Maddesinde öngörülen İdari  Para Cezası uygulanması da söz konusu olacaktır.


SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
İl Müdürlüğümüze ait  http://muglasanayi.gov.tr web sayfasından Dokümanlar menüsünün altında  Sanayi sicil belgesi ile ilgili dokümanlarda bulunan Başvuru dilekçesi örneklerinden faydalanarak başvuru yapabilirsiniz. 
Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.SANAYİ SİCİL BELGESİ  ALAN İŞYERLERİ;

-  İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar, 
-  Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler, 
-  Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar, 
-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden   yararlanırlar.


SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ OLAN İŞLETMELER;
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. maddesi gereğince; İşletmeler bir yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini –Sansic (B) her yıl Nisan ayı sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermek zorundadır. (Ancak İşletmeler her yıl nisan ayı sonuna kadar Bakanlığımızın      “www.sanayi.gov.tr” “E-Hizmetler Bölümü” menüsü altında “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünü tıklayarak kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi numarası ile şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini girebilirler.) Aksi taktirde haklarında Kanunun 9.  maddesine göre; 759,00 TL. İdari Para Cezası uygulanacaktır.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. maddesi gereğince; Sanayi Sicil Belgesine sahip Sanayi işletmeleri: Kanunun 2. maddesine göre verilecek beyannamelerde yazılı, işletmeyle ilgili bilgilerde bir değişiklik olması durumunda, İşletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde; durumu bir (1) ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü‘ne bildirmek zorundadırlar.(Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir) Aksi taktirde haklarında Kanunun 9. maddesine göre; 759,00 TL. İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Kanunun 10.  maddesine göre, Sanayi Sicil Belgesini istendiğinde yetkili memurlara ibraz etmeyenlere 380,00 TL. İdari Para Cezası uygulanmaktadır.    
BAŞVURU DİLEKÇESİ
BEYANNAME FORMU
YETKİ BELGESİ
YILLIK İŞLETME CETVELİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KULLANIM İLANI
ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 20.11,2018 Tarihinde saat 10:00 ile 11:00 saatlerinde 1 adet taşınmaz malın satışı, 1 adet de taşınmaz malın kullanma izni PAZARLIK usulü ihalesi yapılacaktır. önemle DUYURULUR
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU SON
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU
Detay için tıklayınız ...

İHALE DUYURUSU
ALANYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞINCA,19.12,2017 Tarihinde saat 10:30 ile 16:00 saatleri arasında taşınır taşınmaz malların Açık teklif usulü Satışı yapılacaktır. Ayrıntı için PDF dosyasına tıklayın.
Detay için tıklayınız ...

HALI VE KİLİM YIKAMA MESLEĞİ, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINMIŞTIR
3308 sayılı Kanun kapsamındaki Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı Kapsamında; Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği TESK Ustalık (Esnaflık) Belgelerinin 3308 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında değiştirilecektir. Önemle duyurulur.
Detay için tıklayınız ...

33 MESLEĞE DAHA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’ e çıkmıştır
Detay için tıklayınız ...

İHALE İLANI
İlçemizde Açık İhale Usulü Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış ilanı
Detay için tıklayınız ...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan aşağıdaki mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirdi. ilgili tebliğ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Detay için tıklayınız ...

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY TARİHLERİNDE UZATMA
modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 01/01/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Detay için tıklayınız ...

ÇALIŞANI OLANA İLK YARDIM EĞİTİMİ
6331 sayılı kanunu uyarınca, elemanı olan işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Detay için tıklayınız ...

Online Ziyaretçi 2
Dün Tekil 146
Bugün Tekil 126
Toplam Tekil 156326