• FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU ZORUNLU HALE GELDİ
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
  • ESNAF VE SANATKARLARA KULLANDIRILAN KREDELİRDE % 50 - % 100 FAİZ İNDİRİMİ
  • 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM
  • ESKİ NESİL YAZAR KASALARIN HAFIZALARI DOLANA KADAR KULLANILACAK
  • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ
  • ESNAFLARA İNGİLİZCE VE RUSCA KURSU
  • ALESO ÜYELERİNE %10 İNDİRİM
  • ÜYELERE YABANCI DİL DESTEĞİ
  • ALESO'DAN ÜYELERİNE AKARYAKIT İNDİRİMİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Bilindiği üzere, 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı (Torba) Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Öte yandan, gerek 6331 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere uygun olması, gerekse uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
      Buna göre;
1 - İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi değiştirilmek suretiyle;
İşyeri hekimlerinin görev yapma süreleri:
1-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakikaya,
2-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakikaya,
3-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakikaya,
yükseltilmiştir.

  Diğer sağlık personelinden işverenin hizmet alma yükümlüğü ise; az tehlikeli ile tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tamamen, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1 ilâ 9 çalışanı olanlar için kaldırılmıştır.
2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5. maddesi ile 14. maddesi değiştirilmek suretiyle;
  İşverene, çalışanın ölümü veya maluliyetle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
  İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerlerin, toplam çalışan sayısına dâhil edilmemesi sağlanmıştır.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin temini ile ilgili olarak; işveren ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) arasında veya işveren ile işyerinde çalışanlar arasında görevlendirilme yapılması halinde, yapılacak sözleşmelerin         “İSG-KATİP sistemi” üzerinden düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” uyarınca, mikro ölçekli işletmeler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini daha kolay ve makul bir ücret karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen “Toplum Sağlığı Merkezi Birimi”nden temin edebileceklerdir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İSYERİ HEKİMİ_VE_DİĞER SAGLIK_PER. GOREV_VE_ SORUMLULUK

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KULLANIM İLANI
ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 20.11,2018 Tarihinde saat 10:00 ile 11:00 saatlerinde 1 adet taşınmaz malın satışı, 1 adet de taşınmaz malın kullanma izni PAZARLIK usulü ihalesi yapılacaktır. önemle DUYURULUR
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU SON
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU
Detay için tıklayınız ...

İHALE DUYURUSU
ALANYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞINCA,19.12,2017 Tarihinde saat 10:30 ile 16:00 saatleri arasında taşınır taşınmaz malların Açık teklif usulü Satışı yapılacaktır. Ayrıntı için PDF dosyasına tıklayın.
Detay için tıklayınız ...

HALI VE KİLİM YIKAMA MESLEĞİ, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINMIŞTIR
3308 sayılı Kanun kapsamındaki Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı Kapsamında; Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği TESK Ustalık (Esnaflık) Belgelerinin 3308 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında değiştirilecektir. Önemle duyurulur.
Detay için tıklayınız ...

33 MESLEĞE DAHA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’ e çıkmıştır
Detay için tıklayınız ...

İHALE İLANI
İlçemizde Açık İhale Usulü Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış ilanı
Detay için tıklayınız ...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan aşağıdaki mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirdi. ilgili tebliğ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Detay için tıklayınız ...

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY TARİHLERİNDE UZATMA
modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 01/01/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Detay için tıklayınız ...

ÇALIŞANI OLANA İLK YARDIM EĞİTİMİ
6331 sayılı kanunu uyarınca, elemanı olan işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Detay için tıklayınız ...

Online Ziyaretçi 2
Dün Tekil 146
Bugün Tekil 126
Toplam Tekil 156326